Hội nghị Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Cục QLTT thành phố Hải Phòng.

Sáng ngày 06/7/2020, Cục QLTT thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị công bố Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Cục QLTT thành phố Hải Phòng

                               

Sáng ngày 06/7/2020, Cục QLTT thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị công bố Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Cục QLTT thành phố Hải Phòng. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đồng chí Đội trưởng các Đội QLTT và toàn thể công chức thuộc các phòng chuyên môn và 02 Đội QLTT chuyên ngành.

Ông Trần Thành Vin – Bí thư Đảng ủy, Cục Trưởng Cục QLTT thành phố Hải Phòng trao quyết định của Tổng Cục trưởng Tổng Cục QLTT về việc bổ nhiệm bà Hoàng Thị Hương công chức phòng Tổ chức Hành chính giữ chức vụ Kế toán trưởng Cục QLTT thành phố Hải Phòng, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, bà Hương được hưởng phụ cấp trách nhiệm kế toán trưởng hệ số 0,2.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Thành Vin - Bí thư Đảng ủy, Cục Trưởng Cục QLTT thành phố Hải Phòng chúc mừng bà Hoàng Thị Hương đã được lãnh đạo Cục QLTT thành phố Hải Phòng tin tưởng đề nghị Tổng Cục QLTT bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng. Đây là vinh dự đối với cá nhân đồng chí Hương, nhưng cũng là nhiệm vụ nặng nề mà đồng chí phải thực hiện. Yêu cầu đồng chí Hoàng Thị Hương tiếp tục làm tốt công tác tham mưu lãnh đạo Cục trong lĩnh vực tài chính kế toán bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật. Tham mưu sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn kinh phí được giao, đảo đảm sử dụng nguồn tiết kiệm để trang bị thêm cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc và chi thu nhập tăng thêm cho công chức người lao động nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, người lao động thuộc Cục.

Đồng chí Hoàng Thị Hương tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Cục trưởng, đồng chí xin được cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo phòng Tổ chức Hành chính và gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Tổng Cục QLTT đã quan tâm, tạo điều kiện và tin tưởng giao cho đồng chí trọng trách trên.

Đồng chí xin hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc, chủ động sáng tạo, tham mưu lãnh đạo Phòng Tổ chức Hành chính, lãnh đạo Cục xây dựng dự toán ngân sách, quản lý thu chi và thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc lĩnh vực tài chính kế toán theo đúng quy định của pháp luật.

Hoàng Đình Công - Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp