Hội nghị công bố Quyết định thành lập Đảng bộ Cục QLTT thành phố Hải Phòng

Đảng bộ Cục QLTT thành phố Hải Phòng trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố nhiệm kỳ 2018 – 2020 gồm 15 đồng chí. Ban Thường vụ Đảng ủy Cục gồm 05 đồng chí. Đồng chí Thân Đức Công, Quyền Cục trưởng giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Bá Lộc giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 5 đồng chí. 16 Chi bộ trực thuộc và chỉ định chức danh Bí thư các chi bộ (13 Chi bộ các Đội QLTT và 03 Chi bộ các phòng chuyên môn)

Chiều ngày 01 tháng 4 năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Đảng bộ Cục QLTT thành phố Hải Phòng. Thành phần dự Hội nghị gồm: đồng chí Phạm Xuân Thanh - Thành ủy viên, Bí Thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố chủ trì hội nghị; đồng chí Chu Thị Thu Hương, Phó Bí thư Đảng bộ Tổng Cục QLTT; các đồng đại diện lãnh đạo các Ban, Văn phòng thuộc Đảng ủy khối; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành và các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, các Đội QLTT thuộc Cục QLTT thành phố Hải Phòng.

Tại Hội nghị đã công bố Quyết định số 423-QĐ/ĐUK ngày 27/3/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hải Phòng về việc thành lập Đảng bộ Cục QLTT thành phố Hải Phòng trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố. Chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Cục QLTT thành phố nhiệm kỳ 2018–2020 gồm 15 đồng chí. Ban Thường vụ Đảng ủy Cục gồm 05 đồng chí. Đồng chí Thân Đức Công, Quyền Cục trưởng giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Bá Lộc giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 5 đồng chí.

Đảng ủy Cục QLTT thành phố công bố các quyết định thành lập 16 Chi bộ trực thuộc và chỉ định chức danh Bí thư các chi bộ (13 Chi bộ các Đội QLTT và 03 Chi bộ các phòng chuyên môn).

                  

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Xuân Thanh - Thành ủy viên, Bí Thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố, chúc mừng Đảng bộ Cục QLTT thành phố Hải Phòng được thành lập, chúc mừng toàn thể các đồng chí đảng viên trong đảng bộ, chúc mừng đồng chí Thân Đức Công đã được Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan thành phố  tin tưởng, giao nhiệm vụ giữ chức vụ Bí thư đảng bộ; đồng thời yêu cầu các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ Cục QLTT thành phố Hải Phòng phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung phối hợp với lãnh đạo Cục lãnh đạo chỉ đạo triển khai và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn mà Tổng Cục QLTT và Ủy ban nhân dân thành phố giao.  Ban Chấp hành Đảng bộ Cục QLTT thành phố Hải Phòng nhanh chóng xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ, quy chế phối hợp hoạt động giữa cấp uỷ, chính quyền và các đoàn thể, bảo đảm phát huy được vị trí, vai trò của tổ chức Đảng trong đơn vị; xây dựng tốt mối quan hệ với cơ quan quản lý nhà nước cấp trên, với cấp uỷ, chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng trụ sở và nơi có đảng viên của đơn vị cư trú để thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đảng bộ trong công  tác quản lý đảng viên.  

         Đồng chí Thân Đức Công, Quyền Cục trưởng, Bí thư Đảng ủy Cục QLTT thành phố Hải Phòng phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo: Trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối. Đảng bộ Cục QLTT thành phố Hải Phòng thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam và các quy định hiện hành; Lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Cục QLTT thành phố Hải Phòng, nhất là trong việc thực hiện các kế hoạch, chỉ tiêu được giao năm 2019, công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2019-2021 theo quy định của Đảng và hướng dẫn của Tổng cục QLTT; Chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường kịp thời ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa trên địa bàn thành phố; Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng; thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong công tác tổ chức và xây dựng Đảng, công tâm khách quan trong công tác đánh giá, nhận xét cán bộ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nghiêm túc xử lý và khắc phục những tồn tại hạn chế, nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong Đảng.