Hội nghị giao ban tháng 3 và quý 1 năm 2021, triển khai nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường tháng 4 năm 2021.

Chiều ngày 25/03/2021, Cục QLTT thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị giao ban tháng 3 và qúy 1 năm 2021, triển khai nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường tháng 4 năm 2021. Đồng chí Trần Thành Vin - Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục QLTT chủ trì Hội nghị.

Chiều ngày 25/03/2021, Cục QLTT thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị giao ban tháng 3 và qúy 1 năm 2021, triển khai nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường tháng 4 năm 2021. Đồng chí Trần Thành Vin - Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục QLTT chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị giao ban có các đồng chí lãnh đạo Cục QLTT, các đồng chí trưởng, phó các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, các đồng chí đội trưởng, đội phó các đội QLTT.

Tại Hội nghị, đồng chí Cục trưởng công bố quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường bổ nhiệm Phó đội trưởng các Đội QLTT sát nhập số 05 (quận Hồng Bàng- huyện Thủy Nguyên) và số 06 (quận Lê Chân – huyện An Dương).

Tiếp theo, các Phòng chuyên môn, các Đội QLTT đã tiến hành báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra kiểm soát thị trường theo các kế hoạch đã được phê duyệt và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng thời cũng nêu lên những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ để hội nghị thảo luận cùng tìm ra những biện pháp giải quyết những khó khăn. 

Kết thúc hội nghị, Đồng chí Trần Thành Vin - Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục QLTT đã đánh giá những hạn chế và những kết quả đã đạt được trong tháng 3 và Quý 1 năm 2021.

Kết quả hoạt động kiểm tra, kiểm soát Quý 1 năm 2021:

           Tổng số vụ kiểm tra         : 361 vụ.

           Tổng số vụ xử lý              : 228 vụ.

           Tổng số tiền xử lý            : 2.700.659.000 đồng.

Trong đó:     - Tổng số tiền thu nộp NSNN    : 2.511.200.000 đồng.

                    + Thu xử phạt VPHC       : 1.017.500.000 đồng.

                    + Phát mại hàng hóa        : 1.493.700.000 đồng.

                    - Trị giá hàng hóa tiêu hủy        :    189.459.000 đồng.

Trong tháng 3 và Quý 1 năm 2021, số thu xử phạt vi phạm hành chính của toàn Cục còn thấp chưa tương xứng, một phần nguyên nhân khách quan do dịch bệnh Covid lại tiếp tục bùng phát. Đồng chí Cục trưởng yêu cầu các đội QLTT phải nâng cao hiệu quả công tác quản lý địa bàn, làm tốt hơn nữa công tác xử lý những hành vi vi phạm trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, đồng chí Cục Trưởng giao Phòng Thanh tra Pháp chế triển khai kế hoạch Kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của đơn vị đã được phê duyệt. Thực hiện đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế đối với cán bộ, công chức của Cục; Giao Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhập dữ liệu địa bàn và danh sách các tổ chức, cá nhân địa điểm, hồ sơ vụ việc lên trên Hệ thống xử phạt vi phạm hành chính (INS) của các Đội QLTT, căn cứ xem xét trách nhiệm tổ chức, cá nhân không thực hiện và có hình thức xử lý theo quy định; Giao Phòng Tổ chức Hành chính xây dựng đề án vị trí việc làm theo hướng dẫn của Tổng Cục, trình duyệt và lên kế hoạch triển khai thực hiện.

Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp
Cục Quản lý thị trường Thành phố Hải Phòng