Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Kế hoạch số 64-KH/ĐUK ngày 05/4/2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố về việc sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, sáng ngày 18/5/2023, Đảng bộ Cục QLTT thành phố Hải Phòng long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đồng chí Phạm Xuân Thanh - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố. Đồng chí Trần Thành Vin – Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục QLTT thành phố Hải Phòng - chủ trì Hội nghị ­­cùng với các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Đảng bộ Cục QLTT thành phố Hải Phòng là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố. Đảng ủy Cục có 11 chi bộ trực thuộc gồm 03 chi bộ thuộc các phòng chuyên môn và 08 chi bộ các Đội QLTT với tổng số 119 Đảng viên.

 

Trong năm 2020-2023, thực hiện chương trình, nhiệm vụ công tác được Tổng cục QLTT, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng giao, Đảng bộ Cục đã tập trung lãnh đạo các chi bộ, đảng viên, công chức, người lao động chấp hành nghiêm kỷ cương công vụ, nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chính trị, triển khai tích cực các kế hoạch, chương trình để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đảng bộ đã đề ra, phát huy tính chủ động, sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường đặc biệt là công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả góp phần ổn định thị trường tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cá nhân tổ chức kinh doanh và người tiêu dùng.

Nhìn chung, Đảng bộ Cục đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu giữa nhiệm kỳ mà Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Công tác tư tưởng được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo thường xuyên thực hiện tốt việc tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo sự thống nhất giữa nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức; Công tác quản lý giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ đảng viên luôn được quan tâm. Đảng ủy chú trọng phát huy vai trò trách nhiệm của chi bộ trong trực tiếp quản lý, giáo dục và rèn luyện đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên và nhiệm vụ chuyên môn được giao. Công tác bồi dưỡng đối tượng quần chúng ưu tú, kết nạp đảng viên mới đạt kết quả tích cực; kết nạp được 9 đảng viên mới; cử 03 đảng viên đi học cao cấp lý luận chính trị (02 hệ tập trung, 01 hệ không tập trung); 8 đảng viên học trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung và cử 15 quần chúng học cảm tình đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm đúng theo quy định, góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện nhiệm vụ chính trị chưa đạt hiệu quả như mong muốn, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ cũng còn tồn tại một số hạn chế, yếu kém cần nghiêm túc chỉ rõ và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Kết thúc Hội nghị: Đồng chí Bí thư Đảng ủy Cục ghi nhận và đề nghị Đảng ủy Cục tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ, tận dụng cơ hội và những yếu tố thuận lợi, chủ động khắc phục khó khăn, vượt qua mọi thách thức, cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động Cục QLTT thành phố Hải Phòng đoàn kết, nhất trí quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đảng bộ Cục nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, cơ bản hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Tổng cục QLTT, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng theo tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị, góp phần hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Hà My
Cục Quản lý thị trường Thành phố Hải Phòng