Hội nghị tập huấn nghiệp vụ năm 2022

Ngày 15/01/2022, Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ năm 2022

Nhằm từng bước nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường thực thi nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, kịp thời nắm bắt các chế độ, chính sách và các quy định của pháp luật liên quan đến quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công chức trong quá trình thực hiện nghiệm vụ được giao, Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho toàn thể cán bộ, công chức trên toàn Cục.

Phát biểu khai mạc Hội nghị: đồng chí Trần Thành Vin - Cục trưởng Cục QLTT thành phố Hải Phòng nhấn mạnh việc kịp thời cập nhật, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời yêu cầu cán bộ công chức luôn nâng cao trách nhiệm, thường xuyên cập nhật văn bản pháp luật, không ngừng học tập chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp làm việc và đạo đức nghề nghiệp, góp phần bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của công chức QLTT trong tình hình mới.

Tại buổi tập huấn, toàn thể công chức đã được phổ biến hướng dẫn triển khai thực hiện Luật xử phạt vi phạm hành chính sửa đổi; Thông tư số 20/2021/TT-BCT ngày 10/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2020/TT-BCT; Thông tư số 22/2021/TT-BCT ngày 10/12/2021 của Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng biểu mẫu trong hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường; đồng thời trao đổi, hướng dẫn nâng cao kỹ năng sử dụng Hệ thống xử lý vi phạm hành chính (INS).

Thông qua Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, TS.Kiều Dương - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Pháp chế cùng tập thể công chức Cục đã trao đổi, giải đáp chia sẻ về các vấn đề khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, thực thi nhiệm vụ nhằm phát hiện, kiến nghị sửa đổi, bổ sung kịp thời, từng bước xây dựng hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động của lực lượng quản lý thị trường.

Kết thúc buổi tập huấn: Đồng chí Nguyễn Thế Hưng - Phó Cục trưởng Cục QLTT thành phố Hải Phòng đánh giá cao sự tập trung, quan tâm lắng nghe, thảo luận nghiêm túc của toàn thể công chức tham dự Hội nghị. Qua buổi tập huấn nghiệp vụ, đề nghị công chức phải nắm vững các kiến thức, nội dung cơ bản của chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ để áp dụng và triển khai có hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Hà My
Cục Quản lý thị trường Thành phố Hải Phòng