Lịch tiếp công dân năm 2024 của Cục QLTT thành phố Hải Phòng.

Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng ban hành văn bản số 03/TB-QLTTHP ngày 08/1/2024 thông báo Lịch tiếp công dân của Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng tại trụ sở Cục

Cục QLTT thành phố Hải Phòng thông báo lịch tiếp công dân năm 2024 của Cục trưởng như sau:

1. Địa điểm tiếp công dân: Phòng Hội trường tầng 4, trụ sở Cục QLTT thành phố Hải Phòng, số 44 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng.

2. Thời gian tiếp công dân: Cục trưởng tiếp công dân 02 ngày trong tháng, cụ thể vào các mốc thời gian như sau:

Tháng 01

Ngày 15 và Ngày 29

Tháng 7

Ngày 15 và Ngày 29

Tháng 02

Ngày 15 và Ngày 28

Tháng 8

Ngày 15 và Ngày 29

Tháng 3

Ngày 15 và Ngày 29

Tháng 9

Ngày 16 và Ngày 30

Tháng 4

Ngày 15 và Ngày 29

Tháng 10

Ngày 15 và Ngày 29

Tháng 5

Ngày 15 và Ngày 29

Tháng 11

Ngày 15 và Ngày 29

Tháng 6

Ngày 14 và Ngày 28

Tháng 12

Ngày 16 và Ngày 30

Phòng Thanh tra - Pháp chế có trách nhiệm giúp Cục trưởng thường trực tiếp công dân tại trụ sở Cục theo quy định. Các phòng chuyên môn thuộc Cục phối hợp, tham gia tiếp công dân cùng lãnh đạo Cục và Phòng Thanh tra - Pháp chế khi có yêu cầu.

Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng trân trọng thông báo./.

Phòng Thanh tra - Pháp chế
Cục Quản lý thị trường Thành phố Hải Phòng