Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác QLTT năm 2023 cho toàn thể công chức Cục QLTT thành phố Hải Phòng

Để nâng cao kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ cho công chức trên toàn Cục, trong 02 ngày 29 và 30 tháng 8 năm 2023, Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Quản lý thị trường năm 2023.

Thực hiện Kế hoạch số 1156/KH-QLTTHP ngày 10 tháng 8 năm 2023 về việc bổi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ năm 2023, nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, thực thi nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, kịp thời nắm bắt các chế độ, chính sách và các quy định của pháp luật liên quan đến quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, trong 02 ngày 29 và 30/8/2023, Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho công chức trên toàn Cục.
Tham gia giảng dạy tại Hội nghị, vinh dự có đồng chí Kiều Dương - Vụ trưởng Vụ Chính sách - Pháp chế, Tổng cục Quản lý thị trường; đồng chí Ngô Khánh An - Chuyên viên Văn phòng Tổng cục Quản lý thị trường cùng sự có mặt của các đồng chí Lãnh đạo Cục và toàn thể công chức trên toàn Cục.

Sáng ngày 29/8/2023, Chuyên viên Ngô Khánh An đã trao đổi, hướng dẫn nâng cao kỹ năng sử dụng Hệ thống xử lý vi phạm hành chính (INS) cho cán bộ công chức Cục QLTT thành phố Hải Phòng.

Tiếp nối chương trình tập huấn, Vụ trưởng Vụ Chính sách - Pháp chế đã phổ biến, hướng dẫn triển khai thực hiện một số các văn bản quy phạm có liên quan trực tiếp đến hoạt động công vụ của lực lượng QLTT như: Pháp lệnh Quản lý thị trường; Thông tư 27/2020/TT-BCT ngày 30/9/2020 của Bộ Công Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng QLTT và Thông tư số 20/2021/TT-BCT sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 27/2020/TT-BCT.

Một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính: Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị định số 98/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí;….  

Bên cạnh việc phổ biến nội dung các văn bản quy phạm pháp luật, tại Hội nghị Vụ trưởng Kiều Dương đã trao đổi chuyên sâu, giải đáp một số vấn đề về xử lý vi phạm hành chính cũng như chia sẻ các kinh nghiệm thực tế của lực lượng trên toàn quốc trong việc kiểm tra, kiểm soát thị trường.
Phát biểu tại Hội nghị tập huấn, Cục trưởng Trần Thành Vin nhấn mạnh vai trò của việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong quá trình thực thi công vụ của lực lượng Quản lý thị trường; đồng thời Cục trưởng đề nghị toàn thể công chức tập trung, lắng nghe trao đổi, thảo luận những vướng mắc trong quá trình kiểm tra, kiểm soát thị trường và thực thi nhiệm vụ. Sau khi được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công chức phải nắm vững các kiến thức, nội dung cơ bản của chương trình đạo tạo, bồi dưỡng để từ đó áp dụng và triển khai có hiệu quả từng bước nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu về công việc thực tế của công tác QLTT.

Sau 02 ngày tập huấn diễn ra liên tục, công chức Cục QLTT thành phố Hải Phòng đã nghiêm túc tiếp thu, lắng nghe các nội dung báo cáo viên hướng dẫn, phổ biến đồng thời được trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc, bất cập xảy ra không riêng trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính mà còn ở một số các văn bản quy phạm pháp luật áp dụng cho ngành. Những vấn đề thảo luận, đóng góp ý kiến và những bài học kinh nghiệm đã khiến buổi tập huấn trở nên sôi động, giúp cho toàn thể công chức Cục QLTT thành phố Hải Phòng có thể trao dồi thêm nhiều kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, từ đó áp dụng có hiệu quả trong quá trình kiểm tra, kiểm soát thị trường, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Hà My
Cục Quản lý thị trường Thành phố Hải Phòng