Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật VPHC bị tịch thu xác lập quyền sở hữu toàn dân

Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật VPHC bị tịch thu xác lập quyền sở hữu toàn dân

Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

I.Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản cho các Lô hàng gồm:

- Quần áo trẻ em, chưa qua sử dụng. Tổng giá trị lô hàng: 23.130.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi ba triệu một trăm ba mươi nghìn đồng).

- Quần, áo, dép các loại, chưa qua sử dụng. Tổng giá trị lô hàng: 92.150.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi hai triệu một trăm năm mươi nghìn đồng).

- 456 chiếc xe đạp thể thao các loại. Tổng giá trị lô hàng: 1.006.200.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ không trăm linh sáu triệu, hai trăm nghìn đồng).

- Điện thoại Iphone các loại, đã qua sử dụng. Tổng giá trị lô hàng: 48.600.000 đồng (Bốn mươi tám triệu sáu trăm nghìn đồng).

- Áo len và giày giả da nữ. Tổng giá trị lô hàng: 35.810.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm triệu tám trăm mười nghìn đồng)

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Trung tâm dịch vụ Đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng (Địa chỉ: Số 112 Lê Duẩn, phường Quán Trữ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng).

2. Tổng số điểm của tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 95 điểm.

II. Kết quả chấm điểm (chi tiết tại Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản gửi kèm)

Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng thông báo để đơn vị tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn được biết và thực hiện ./.

Chi tiết tại đây!

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường Thành phố Hải Phòng