Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật VPHC bị tịch thu xác lập quyền sở hữu toàn dân

Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật VPHC bị tịch thu xác lập quyền sở hữu toàn dân

Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

I.Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản cho Lô hàng gồm 1.803 carton gạch tráng men các loại do Trung Quốc sản xuất, chưa qua sử dụng. Tổng giá trị lô hàng: 1.006.718.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ không trăm linh sáu triệu bảy trăm mười tám nghìn đồng).

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh HP.AUSERCO (Địa chỉ: Số 152 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng).

2. Tổng số điểm của tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 89 điểm.

II. Kết quả chấm điểm (chi tiết tại Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản gửi kèm)

Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng thông báo để đơn vị tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn được biết và thực hiện ./.

Chi tiết tại đây!

Phòng Tổ chức- Hành chính
Cục Quản lý thị trường Thành phố Hải Phòng