Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật VPHC bị tịch thu xác lập quyền sở hữu toàn dân

Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật VPHC bị tịch thu xác lập quyền sở hữu toàn dân

Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

I.Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản cho Lô hàng gồm 43 chiếc đèn chùm treo trần các loại, 31 chiếc đồng hồ để bàn các loại, 17 chiếc đồng hồ treo tường các loại, 21 chiếc ghế các loại, 02 chiếc đồng hồ cây các loại, 11 chiếc bàn mặt đá các loại, 16 chiếc đôn mặt đá các loại đã qua sử dụng. Tổng giá trị lô hàng: 1.018.000.000 đồng (Một tỷ không trăm mười tám triệu đồng).

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng (Địa chỉ: Số 112 Lê Duẩn, phường Quán Trữ, quận Kiến An thành phố Hải Phòng).

2. Tổng số điểm của tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 95 điểm.

II. Kết quả chấm điểm (chi tiết tại Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản gửi kèm)

Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng thông báo để đơn vị tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn được biết và thực hiện ./.

Chi tiết tại đây!

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường Thành phố Hải Phòng