Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước

Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước

Cục Quản lý thị trường (QLTT) thành phố Hải Phòng thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước. Theo đó:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức có tài sản đấu giá:

- Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng.

- Địa chỉ: số 44 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

- Lô hàng gồm: 37 chiếc tủ lạnh và 03 chiếc đồng hồ cây do nước ngoài sản xuất đã qua sử dụng.

Giá khởi điểm của lô hàng: 430.800.000 đồng (Bốn trăm ba mươi triệu tám trăm nghìn đồng chẵn)

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua lô hàng trên, nộp đơn về Đội Quản lý thị trường số 02, địa chỉ: số 44 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Thời gian nộp hồ sơ: trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo.

Thông tin liên hệ nộp hồ sơ: bà Trần Thị Lan Phương - Kiểm soát viên thị trường Đội Quản lý thị trường số 02, số điện thoại liên hệ: 0944.541.515

Chi tiết xem tại đây!

Đội Quản lý thị trường số 2
Cục Quản lý thị trường Thành phố Hải Phòng