Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước

Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước

Cục Quản lý thị trường (QLTT) thành phố Hải Phòng thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước. Theo đó:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức có tài sản đấu giá:

- Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng.

- Địa chỉ: số 44 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

Tên tài sản theo bảng kê (chi tiết tại file đính kèm)

Giá khởi điểm của lô hàng: 26.180.000 đồng (Hai mươi sáu triệu một trăm tám mươi nghìn đồng chẵn)

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua lô hàng trên, nộp đơn về Trụ sở Cục QLTT thành phố Hải Phòng, địa chỉ: số 44 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Thời gian nộp hồ sơ: trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo.

Thời gian thông báo: trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo trên thông tin điện tự của Cục QLTT thành phố Hải Phòng và Đăng tải thông báo trên lên Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản của Bộ Tư Pháp.

Chi tiết xem tại đ ây!

Đội QLTT số 4
Cục QLTT thành phố Hải Phòng