Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước

Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước

Cục Quản lý thị trường (QLTT) thành phố Hải Phòng thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước. Theo đó:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức có tài sản đấu giá:

- Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng.

- Địa chỉ: số 44 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

2. Thông tin về tài sản đấu giá:

2.1 Lô hàng 29.568 tấn đá xít là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu theo Quyết định số 756/QĐ-XPVPHC ngày 10/3/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Giá khởi điểm: 10.348.800.000 đồng (Mười tỷ ba trăm bốn mươi tám triệu tám trăm nghìn đồng)

2.2 Lô hàng 5.303,66 tấn than cám 7 là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu theo Quyết định số 882/QĐ-XPVPHC ngày 25/3/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Giá khởi điểm: 4.242.928.000 đồng (Bốn tỷ hai trăm bốn mươi hai triệu chín trăm hai mươi tám nghìn đồng)

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá

Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo.

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Bộ phận văn thư Cục QLTT thành phố Hải Phòng.

- Địa chỉ: Số 44 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

- Thời gian đăng thông báo: 03 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo trên trang thông tin điện tử của Cục QLTT thành phố Hải Phòng và Đăng tải thông báo trên lên Cổng Thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản của Bộ Tư pháp.

Chi tiết xem tại đây!

Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng