Thông báo mời cung cấp báo giá dịch vụ: Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT; Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê dịch vụ bảo vệ kho hàng của Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng

Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng thông báo mời cung cấp báo giá dịch vụ: Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT; Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê dịch vụ bảo vệ kho hàng của Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng

Cục QLTT thành phố Hải Phòng đang thực hiện khảo sát để lập kế hoạch đấu thầu thuê dịch vụ bảo vệ kho hàng phục vụ cho hoạt động của Cục QLTT thành phố Hải Phòng năm 2024 và năm 2025. Đề nghị các đơn vị quan tâm, có chức năng, năng lực cung cấp báo giá các dịch vụ các gói thầu sau:

- Gói thầu số 1: Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT thầu gói thầu thuê dịch vụ bảo vệ kho hàng của Cục QLTT thành phố Hải Phòng;

- Gói thầu số 2: Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê dịch vụ bảo vệ kho hàng của Cục QLTT thành phố Hải Phòng.

Cụ thể gói thầu thuê dịch vụ bảo vệ kho hàng như sau:

- Số lượng: 10 vị trí bảo vệ kho hàng.

- Địa bàn hoạt động:

+ Tại trụ sở Đội QLTT số 1 (huyện An Lão): 01 người

+ Tại kho hàng Đội QLTT số 2 quản lý (huyện An Dương): 01 người

+ Tại trụ sở Đội QLTT số 3 (huyện Vĩnh Bảo): 01 người

+ Tại trụ sở Đội QLTT số 5 (huyện Thủy Nguyên, quận Hồng Bàng): 02 người

+ Tại trụ sở Đội QLTT số 6 (huyện An Dương, quận Lê Chân): 02 người

+ Tại trụ sở Đội QLTT số 8 (huyện Kiến Thụy, quận Đồ Sơn, quận Dương Kinh): 03 người

Mô tả công việc: Trông coi, bảo quản kho hàng hóa, quản lý hàng hoá trong thời gian tạm giữ chờ xử lý cũng như hàng hoá tịch thu do vi phạm hành chính tại các Đội Quản lý thị trường trong địa bàn toàn thành phố. Thời gian làm việc 12/24 giờ (từ 18 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ ngày hôm sau), tuy nhiên do đặc thù công việc theo tính chất đặc thù của ngành, thời gian có thể thay đổi để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Dự kiến thực hiện từ tháng 5/2024 đến hết 31/12/2025

- Tổng kinh phí dự toán:

10 vị trí x 100.077.120/tháng x 20 tháng = 2.001.542.400 đồng

(Hai tỷ, không trăm linh một triệu, năm trăm bốn mươi hai nghìn, bốn trăm đồng)

Kính đề nghị Quý đơn vị gửi báo giá về Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng, địa chỉ: Số 44 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng; trước 17h00 ngày 22/03/2024. (Chi tiết xin liên hệ ông Bùi Đình Minh – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, điện thoại 0912.301454 trong giờ hành chính)./.

Chi tiết xem tại đây!

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường Thành phố Hải Phòng