Thông báo về việc bán tài sản công là tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước

Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng thông báo bán Lô hàng hóa là cần câu, máy câu, dây câu do nước ngoài sản xuất

Cục Quản lý thị trường (QLTT) thành phố Hải Phòng thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân tại Công văn số 19012101/TB-QLTTĐ5 ngày 19/01/2021, Theo đó:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

- Đội QLTT số 5 - Cục QLTT thành phố Hải Phòng;

- Địa chỉ: số 39 đường 25/10 thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

2. Tài sản, số lượng, chất lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá

- Lô tài sản: Cần câu, máy câu, dây cầu

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 22.090.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi hai triệu không trăm chín mươi nghìn đồng chẵn)

- Giá khởi điểm không bao gồm thuế GTGT. Khách hàng trúng đấu giá tự chịu chi phí việc vận chuyển, bốc xếp, lưu giữ hàng hóa, các chi phí liên quan khác theo quy định của pháp luật

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản công nêu trên, liên hệ Đội QLTT số 5, số 39 đường 25/10 thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng để nhận mẫu đơn đăng ký mua tài sản công.

Thời hạn nộp đơn đăng ký mua tài sản công nêu trên, thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày thông báo (trong giờ hành chính)

Chi tiết xem tại đây!

 

Đội QLTT số 5
Cục Quản lý thị trường Thành phố Hải Phòng