Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Cục Quản lý thị trường (QLTT) thành phố Hải Phòng thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân. Theo đó:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

- Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng.

- Địa chỉ: số 44 Lạch Tray, Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá

02 lô hàng điện tử (loa, âm ly các loại) do nước ngoài sản xuất, đã qua sử dụng.

Giá khởi điểm là:

- Lô 1 là 48.000.000 đồng (Bốn mươi tám triệu đồng)

- Lô 2 là 49.000.000 đồng (Bốn mươi chín triệu đồng)

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua lô hàng trên, nộp đơn về Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng, địa chỉ: 44 Lạch Tray, Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Thời gian nhận hồ sơ chậm nhất là vào 17 giờ 00 ngày 17/6/2021 (trong giờ hành chính).

Chi tiết xem tại đây!

Đội QLTT số 4
Cục Quản lý thị trường Thành phố Hải Phòng