Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Cục Quản lý thị trường (QLTT) thành phố Hải Phòng thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân. Theo đó:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

- Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng.

- Địa chỉ: số 44 Lạch Tray, Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá

Lô hàng linh kiện dùng cho bếp ga gồm: 2000 (Hai nghìn) chiếc bộ phận mồi lửa và 200 (Hai trăm) chiếc kiềng do nước ngoài sản xuất, còn mới 100%

Giá khởi điểm của lô hàng trên là: 16.000.000 đồng (Mười sáu triệu đồng)

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua lô hàng trên, nộp đơn về Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng, địa chỉ: 44 Lạch Tray, Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Thời gian nhận hồ sơ chậm nhất là vào 17 giờ 00 ngày 17/6/2021 (trong giờ hành chính).

Chi tiết xem tại đây!

Đội QLTT số 4
Cục Quản lý thị trường Thành phố Hải Phòng