Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Cục Quản lý thị trường (QLTT) thành phố Hải Phòng thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân. Theo đó:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

- Đội Quản lý thị trường số 5 - Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng.

- Địa chỉ: số 39 đường 25/10 thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá

- Lô tài sản thứ nhất gồm: 04 chiếc máy giặt, 01 chiếc tủ cấp đông do nước ngoài sản xuất đã qua sử dụng theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 00096329/QĐ-XPVPHC ngày 11/6/2021 Cục trưởng Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 27.500.000 đồng
(Bằng chữ: Hai mươi bảy triệu năm trăm ngàn đồng)

- Lô tài sản thứ hai gồm: 03 chiếc tủ lạnh do nước ngoài sản xuất, đã qua sử dụng theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 00096330/QĐ-XPVPHC ngày 11/6/2021 của Cục trưởng Cục QLTT thành phố Hải Phòng.

-  Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 27.000.000 đồng
(Bằng chữ: Hai mươi bảy triệu đồng)

Giá khởi điểm không bao gồm thuế GTGT. Khách hàng trúng đấu giá tự chịu chi phí vận chuyển, bốc xếp, lưu giữ hàng hóa, các chi phí liên quan khác theo quy định của pháp luật.

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua lô hàng trên, nộp đơn về Đội Quản lý thị trường số 5 - Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng, địa chỉ: số 39 đường 25/10 thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Thời gian nhận hồ sơ: trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày đăng thông báo trên trang thông tin điện tử của Cục QLTT thành phố Hải Phòng tại địa chỉ: www.haiphong.dms.gov.vn (Trong giờ hành chính)

Chi tiết xem tại đây!

 

Đội QLTT số 5
Cục Quản lý thị trường Thành phố Hải Phòng