Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thanh lý

Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu

Cục Quản lý thị trường (QLTT) thành phố Hải Phòng thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu. Theo đó:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

- Đội Quản lý thị trường số 4 - Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng.

- Địa chỉ: số 44 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá

- Lô hàng 10.140 chiếc đai nịt bụng (Latex) do nước ngoài sản xuất, mới 100%

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 609.000.000 đồng
(Bằng chữ: Sáu trăm linh chín triệu 
đồng)

Giá khởi điểm không bao gồm thuế GTGT. Khách hàng trúng đấu giá tự chịu chi phí vận chuyển, bốc xếp, lưu giữ hàng hóa, các chi phí liên quan khác theo quy định của pháp luật.

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua lô hàng trên, nộp đơn về Đội Quản lý thị trường số 4 - Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng, địa chỉ: số 44 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Thời gian nhận hồ sơ: chậm nhất là vào 17 giờ 00 ngày 08/7/2021 (trong giờ hành chính), kể từ ngày đăng thông báo trên trang thông tin điện tử của Cục QLTT thành phố Hải Phòng tại địa chỉ: www.haiphong.dms.gov.vn (Trong giờ hành chính)

Chi tiết xem tại đây!

Đội QLTT số 4
Cục Quản lý thị trường Thành phố Hải Phòng