Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Cục Quản lý thị trường (QLTT) thành phố Hải Phòng thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân. Theo đó:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

- Đội Quản lý thị trường số 5 - Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng

- Địa chỉ: số 39 đường 25/10 thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá

- Lô tài sản thứ nhất: 06 chiếc loa các loại;

+ Gía khởi điểm của tài sản đấu giá: 23.000.000 đồng (Hai mươi ba triệu đồng chẵn)

- Lô tài sản thứ 2: 404 chiếc áo may sẵn các loại

Gía khởi điểm của tài sản đấu giá: 29.786.000 đồng (Hai mươi chín triệu bảy trăm tám mươi sáu nghìn đồng)

Gía khởi điểm không bao gồm thuế GTGT, khách hàng trúng đấu giá tự chịu chi phí việc vận chuyển, bốc xếp, lưu giữ hàng hóa, các chi phí liên quan khác theo quy định của pháp luật.

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua lô hàng trên, nộp đơn về Đội Quản lý thị trường số 5 - Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng, địa chỉ: số 39 đường 25/10 thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Thời gian nhận hồ sơ: trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày Thông báo (trong giờ hành chính).

Chi tiết xem tại đây!

 
Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp
Cục Quản lý thị trường Thành phố Hải Phòng