Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân

Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Cục Quản lý thị trường (QLTT) thành phố Hải Phòng thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức có tài sản đấu giá:

- Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng.

- Địa chỉ: số 44 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

2. Thông tin về tài sản đấu giá:

Lô hàng gồm 43 chiếc đèn chùm treo trần các loại, 31 chiếc đồng hồ để bàn các loại, 17 chiếc đồng hồ treo tường các loại, 21 chiếc ghế các loại, 02 chiếc đồng hồ cây các loại, 11 chiếc bàn mặt đá các loại, 16 chiếc đôn mặt đá các loại đã qua sử dụng (chi tiết số lượng, chủng loại, tình trạng hàng hóa tại Chứng thư giám định số 501/N/122023 ngày 25/12/2023 của Công ty Cổ phần giám định - Thương mại Bảo Linh.

Giá khởi điểm của lô hàng trên là 1.018.000.000 đồng (Một tỷ không trăm mười tám triệu đồng)

Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT, khách hàng trúng đấu giá tự chịu chi phí vận chuyển, bốc xếp hàng hóa. 

3.Tiêu chí lựa chọn tổ chức tham gia đấu giá tài sản:

Theo phụ lục I Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (đính kèm)

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá

- Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo.

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng - Địa chỉ: Số 44 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng qua bộ phận Văn thư, phòng Tổ chức - Hành chính.

- Thời gian thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá: Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin trên trang thông tin điện tử của Cục QLTT thành phố Hải Phòng và trang thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản của Bộ Tư Pháp.

- Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản: Cục QLTT thành phố Hải Phòng sẽ gửi thông báo tới Tổ chức bán đấu giá được lựa chọn. Tổ chức bán đấu giá không nhận được thông báo là tổ chức bán đấu giá không được lựa chọn, hồ sơ gửi đăng ký tham gia không được hoàn trả lại.

Chi tiết xem tại đây!

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường Thành phố Hải Phòng