Tổ chức thi sát hạch nghiệp vụ cho công chức không giữ chức vụ lãnh đạo năm 2022

Ngày 30/11/2022, Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng tổ chức kiểm tra sát hạch cho toàn thể công chức không giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng, Đội QLTT trên toàn Cục

Thực hiện Kế hoạch tổ chức đánh giá chuyên môn nghiệp vụ cho công chức cấp Phòng, Đội Quản lý thị trường năm 2022, vào ngày 30/11/2022, Cục QLTT thành phố Hải Phòng đã tổ chức kỳ thi sát hạch nghiệp vụ cho 57 công chức không giữ chức vụ lãnh đạo thuộc các phòng, Đội QLTT trên toàn cục.

Phòng thi được chia làm 04 ca thi, mỗi ca thi có từ 13-15 công chức tham gia dưới sự giám sát chặt chẽ khách quan của Tổng cục QLTT và Ban giám sát của Cục QLTT thành phố Hải Phòng. Kết quả kiểm tra 100% công chức hoàn thành tốt bài thi, không có công chức nào vi phạm quy chế thi.

Trước đó, ngày 05/11/2022, 29 công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp Phòng, Đội đã hoàn thành tốt kỳ thi đánh giá về chuyên môn, nghiệp vụ do Tổng cục QLTT tổ chức tại Hà Nội.

Để đạt được kết quả như vậy, ngay sau khi nhận được Bộ ngân hàng câu hỏi năm 2022, công chức trên toàn Cục đã chủ động bố trí, sắp xếp thời gian, công việc để cùng nhau ôn tập, rèn luyện, trao dồi, nâng cao kiến thức, đặc biệt là đối với những lĩnh vực ít trực tiếp tiếp xúc như tiếp công dân, phòng chống tham nhũng...

Kỳ sát hạch cũng là một trong các chương trình từng bước chuẩn hóa đội ngũ công chức; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng quản lý thị trường trên cả nước nói chung và Cục QLTT thành phố Hải Phòng nói riêng, kết quả của cuộc thi làm cơ sở để đánh giá, xếp loại công chức cuối năm. Trong thời gian tới, bên cạnh kỳ thi sát hạch nghiệp vụ của Tổng cục QLTT, Cục QLTT thành phố Hải Phòng sẽ chỉ đạo các phòng chuyên môn rà soát, tăng cường tổ chức các Hội nghị tập huấn, sát hạch nghiệp vụ tập trung vào những tình huống của vụ việc kiểm tra, xử lý thực tế từ đơn giản đến phức tạp được vận dụng, áp dụng từ lý thuyết đã nghiên cứu, học tập để từ đó thấy được không chỉ thi kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ mà còn được trao dồi kinh nghiệm vận dụng thực tiễn, thống nhất tinh thần học hỏi, đoàn kết, nâng cao hơn nữa năng lực, chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường.

Hà My
Cục Quản lý thị trường Thành phố Hải Phòng