Kiểm tra, Kiểm soát

Cục QLTT thành phố Hải Phòng tăng cường kiểm tra kiểm soát đối với các mặt hàng thiết yếu tại các chợ, siêu thị trên địa bàn thành phố

Sáng ngày 23/7/2021, trước diễn biến phức tạp của dịch bênh Covid-19, Cục QLTT thành phố Hải Phòng đã tiến hành tổ chức kiểm tra đột xuất đối với một số mặt hàng thiết yếu tại các chợ, siêu thị bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng.