Thư viện video

Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng khảo sát tình hình thị trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng sáng ngày 23/7/2020.
  26/07/2021 8

Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng khảo sát tình hình thị trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng sáng ngày 23/7/2020.

Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng khảo sát tình hình thị trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng chiều ngày 01/4/2020.
  02/04/2020 104

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 và Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 31/3/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, ngay trong chiều ngày 01/4/2020, Đồng chí Trần Thành Vin – Cục trưởng Cục QLTT thành phố Hải Phòng cùng các thành viên đoàn công tác Cục QLTT thành phố tổ chức khảo sát đánh giá tình hình thị trường trên địa bàn thành phố, sau 01 ngày thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Thành Ủy Hải Phòng.