Đoàn thanh niên Cục quản lý thị trường thành phố Hải Phòng tặng 1000 khẩu trang y tế cho Đoàn khối các Cơ quan thành phố.

Ngày 14/4/2020, Đoàn thanh niên Cục quản lý thị trường thành phố Hải Phòng đã quyên góp 1000 khẩu trang y tế cho Đoàn khối các Cơ quan thành phố

Hưởng ứng, phát huy truyền thống xung kích, tình nguyện của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của đất nước và thành phố. Ngày 14/4/2020, Đoàn thanh niên Cục quản lý thị trường thành phố Hải Phòng đã quyên góp 1000 khẩu trang y tế cho Đoàn khối các Cơ quan thành phố, nhằm chung tay hỗ trợ Đoàn khối trong cuộc chiến chống dịch Covid 19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Hình ảnh của hoạt động:

    

Nguyễn Thành Công - Phòng TCHC