Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng hưởng ứng Chương trình “Ngày hội hiến máu tình nguyện - Giọt hồng yêu thương”.

Sáng ngày 18/8/2020, Đoàn viên, thanh niên Cục QLTT thành phố Hải Phòng tham gia Chương trình Ngày hội hiến máu: “Giọt hồng yêu thương”

          Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban chấp hành Đoàn khối các cơ quan thành phố tại Kế hoạch số 570-KH/ĐTN về việc tổ chức Ngày hội hiến máu: “Giọt hồng yêu thương”. Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về hiến máu nhân đạo; xây dựng phong trào hiến máu tình nguyện sâu rộng trong toàn thể đoàn viên, thanh niên Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng; góp phần cung cấp đầy đủ lượng máu an toàn, đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị người bệnh của thành phố. Sáng ngày 18/8/2020, Đoàn viên, thanh niên, cán bộ công chức, người lao động Cục QLTT thành phố Hải Phòng đã tham gia hiến máu tình nguyện.

Hiến máu tình nguyện vì sức khoẻ của mọi người và sức khoẻ của chính mình. Mỗi cá nhân, tập thể hăng hái hưởng ứng hiến máu tình nguyện để cứu người bệnh , với nghĩa cử cao đẹp. Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại.

 

Nguyễn Thành Công - Bí thư Đoàn Thanh niên
Cục Quản lý thị trường Hải Phòng