Hội nghị đánh giá chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ công chức lãnh đạo cấp Phòng, Đội của Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng

Thực hiện Quyết định số 2283/QĐ- TCQLTT ngày 29/9/2021 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc Sửa đổi, bổ sung Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn và đánh giá về chuyên môn, nghiệp vụ ban hành kèm theo Quyết định số 1921/QĐ- TCQLTT ngày 13/11/2020 của Tổng cục Quản lý thị trường

        Ngày 21/10/2021 Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị đánh giá chuyên môn nghiệp vụ cho 29 công chức lãnh đạo cấp Phòng, Đội Quản lý thị trường theo hình thức thi trực tuyến nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ và tìm ra công chức tích cực, nắm chắc chuyên môn nghiệp vụ để biểu dương khen thưởng, đồng thời xây dựng kế hoạch để bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho những công chức có kết quả không đạt, hướng tới xây dựng lực lượng Quản lý thị trường "chính quy, chuyên nghiệp và hiện đại".

      Các công chức dự thi làm bài kiểm tra trắc nghiệm trên máy tính trong thời gian 60 phút với 60 câu hỏi về các nội dung kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, thanh tra chuyên ngành, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Kết quả có 2/29 công chức dự thi không đạt yêu cầu.

      Công tác tổ chức thi tuyệt đối nghiêm túc, trung thực, khách quan, không để xảy ra sai sót, tiêu cực, vi phạm quy chế thi trong thời gian diễn ra kiểm tra.

Bùi Thu Hà
Cục Quản lý thị trường Thành phố Hải Phòng