Phạt Công ty kinh doanh xăng dầu không có Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Ngày 22/9/2023, Đội Quản lý thị trường số 3 đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu đối với Công ty TNHH Sừng Sáng, địa chỉ: Xóm 1, thôn Nam Am, Xã Tam Cường, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng.

Thực hiện chỉ đạo của Cục QLTT thành phố Hải Phòng về việc tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu; bảo đảm ổn định, lành mạnh của thị trường xăng dầu trên địa bàn thành phố, không để xảy ra vi phạm, qua công tác thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, Ngày 22/9/2023, Đội Quản lý thị trường số 3 đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu đối với Công ty TNHH Sừng Sáng, địa chỉ: Xóm 1, thôn Nam Am, Xã Tam Cường, Huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra Đội QLTT số 3 đã phát hiện Cửa hàng xăng dầu thuộc Công ty TNHH Sừng Sáng đang hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu khi không có Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. Ngày 04/10/2023, Đội QLTT số 3 đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Sừng Sáng 20 triệu đồng về hành vi vi phạm Thương nhân bán lẻ xăng dầu tại cơ sở không có giấy chứng nhận cửa hàng đủ điêu kiện bán lẻ xăng dầu; đồng thời buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm là hơn 28,5 triệu đồng.

Trong thời gian tới, Đội QLTT số 3 tiếp tục tăng cường công tác quản lý địa bàn, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kiểm tra, kiểm soát thị trường. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, nhằm tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người tiêu dùng trên địa bàn quản lý.

Đội Quản lý thị trường số 3
Cục Quản lý thị trường Thành phố Hải Phòng