Hoạt Động

Hội nghị tổng kết công tác quản lý thị trường năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Thực hiện chương trình công tác năm 2022, ngày 24/01/2022, Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý thị trường năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022