Hoạt Động

Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng hỗ trợ tiêu thụ trên 50 tấn vải thiều Bắc Giang

Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng hỗ trợ bà con nông dân tỉnh Bắc Giang tiêu thụ trên 50 tấn vải thiều.