Hoạt Động

Đoàn công tác của Cục QLTT tỉnh Lạng Sơn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm tại Cục QLTT thành phố Hải Phòng

Nhằm đánh giá tình hình và trao đổi kinh nghiệm, thông tin trong công tác chuyên môn giữa các Cục QLTT, ngày 16/9/2022 Cục QLTT thành phố Hải Phòng và Cục QLTT tỉnh Lạng Sơn đã có buổi làm việc trao đổi kinh nghiệm về nghiệp vụ Quản lý thị trường.