Hoạt Động

Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng triển khai ký cam kết thực hiện trách nhiệm của người đúng đầu

Sáng ngày 07/12/2021, Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị triển khai ký cam kết thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị