Hoạt Động

Cục QLTT thành phố Hải Phòng tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 31/5/2020, Đảng bộ Cục QLTT thành phố Hải Phòng đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Cục lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025