Hoạt Động

Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo 389 Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ làm việc với Cục QLTT thành phố Hải Phòng

Sáng ngày 02 tháng 6 năm 2021, Cục QLTT thành phố Hải Phòng đã tiếp đón đoàn làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng do ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBND, Trường ban Ban chỉ đạo 389 Hải Phòng về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ 05 tháng đầu năm 2021, phương hướng nhiệm vụ thời gian tới.