Hoạt Động

Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Cục Quản lý thị trường Hải Phòng và các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam kinh doanh trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Chiều ngày 11/9/2020, Cục QLTT thành phố Hải Phòng và Công ty xăng dầu khu vực III, Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải Phòng, xí nghiệp xăng dầu K131 (Thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam) đã tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Cục QLTT thành phố Hải Phòng và các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam kinh doanh trên địa bàn Hải Phòng.