Hoạt Động

Công bố Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục QLTT thành phố Hải Phòng.

Sáng ngày 31/3/2020, Cục QLTT thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục QLTT thành phố Hải Phòng.