Hoạt Động

Ban Chỉ đạo 389 Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022.

Ngày 12 tháng 7 năm 2022, thực hiện chương trình công tác năm 2022, Ban Chỉ đạo 389 Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022, triển khai thực hiện chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo 389/HP cùng các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389/HP.